CZINATXXI HUNANATXXI ЧИПРИXXI

Realia trzeciej dekady XXI wieku świadczą o kryzysie rozwoju cywilizacyjnego człowieka oraz naruszeniu stabilności ekosystemów Ziemi. (RCIN1)

Warunkiem sinue qua non bezpieczeństwa rozwoju człowieka jest homeostaza planety Ziemia.

Fakty i mity składają sią na otaczająca nas rzeczywistość. To od nas zależy.....

Poznawanie natury sprzyja dobrostanowi i bezpieczeństwu człowieka. 

  1. pl
  2. ru
  3. en

Człowiek i Natura XXI

Kim, czym jesteśmy? Fakty i mity 1950-2024

Autobiograficzne refleksje o dobrostanie, uważności i sprawczości jednostki

- o bezpieczeństwie, trwałym rozwoju i jakości życia na naszej planecie

Lin

KONTAKT

mail@kazimierz-sikorski-poland.com

The foundations of security, sustainable development and quality of life is knowledge, partnership and cooperation.

Fundament bezpieczeństwa, trwałego rozwoju i jakości życia to wiedza, partnerstwo i współdziałanie.

 Фундамент безопасности, устойчивого развития и качества жизни - это знания, партнерство и сотрудничество.

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave