CZINATXXI HUNANATXXI ЧИПРИXXI

ekosystem

 

ekosystem     (Encyklopedia PWN , więcej: LEKSYKON)

[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, sýstēma ‘zestawienie’, ‘połączenie’], 

...

homeostaza ekosystemu, 

ekol. zdolność układów ekol. do regulacji procesów wewn., w wyniku której układ jako całość zachowuje równowagę.

degradacja ekosystemów, 

pogarszanie stanu środowiska przyr. w wyniku działania różnych form antropopresji;

 

 

 

 

dobrostan

dobrostan  (Encyklopedia PWN, więcej: LEKSYKON) 

psychol. subiektywnie postrzegane przez osobę poczucie szczęścia, pomyślności, zadowolenie ze stanu życia;

homeostaza

homeostaza   (Encyklopedia PWN, więcej: LEKSYKON) 

[gr. hómoios ‘równy’, ‘jednakowy’, stásis ‘stałość’, ‘stateczność’],

fizjol.:

homeostaza ekosystemu,

ekol. zdolność układów ekol. do regulacji procesów wewn., w wyniku której układ jako całość zachowuje równowagę.

Realia trzeciej dekady XXI wieku świadczą o kryzysie cywilizacyjnym, destabilizacji ekosystemów Ziemi, lecz również o szansach poprawy stanu rzeczy. 

Człowiek znajduje się na granicy dwu dziedzin bytu:
Przyrody i specyficznie ludzkiego świata,
i nie może bez niego istnieć,
lecz ten świat nie wystarcza dla jego istnienia,
i nie jest zdolny mu go zapewnić.

(Roman Ingarden, 2017)

Warunkiem koniecznym bezpieczeństwa i dobrostanu człowieka jest homeostaza ekosystemów Ziemi.

człowiek

człowiek (Słownik języka polskiego PWN, więcej: LEKSYKON)

1. «istota żywa wyróżniająca się najwyższym stopniem rozwoju psychiki i życia społecznego»
2. «reprezentant najlepszych cech ludzkich»
3. «osoba dorosła»
4. pot. «pracownik fizyczny»

 

człowiek, Homo sapiens (Encyklopedia PWN, więcej: LEKSYKON)

istota żywa wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, jedyna posiadająca kulturę i zdolna do jej tworzenia, pod względem biologicznym gatunek człowiekowatych (Homo sapiens) żyjący od schyłku plejstocenu;

 

człowiek  (Wikpedia, wolna encyklopediawięcej: LEKSYKON)

  • człowiek (łac. Homo) – rodzaj ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych (Hominidae),

  • człowiek rozumny (łac. Homo sapiens) – jedyny współcześnie żyjący gatunek z rodzaju Homo,

  • człowiek jako osoba,

natura

natura (Słownik języka polskiego PWN, więcej: EKSYKON)

1. «przyroda, zachodzące w niej zjawiska i procesy»
2. «stan pierwotny przyrody, niezmieniony przez kulturę i cywilizację»
3. «przyroda jako siła kształtująca organizmy żywe, zwłaszcza ludzi»
4. «cechy wrodzone i usposobienie człowieka; też: człowiek o określonym usposobieniu»
5. «zespół cech charakterystycznych dla określonych zjawisk, przedmiotów itp.»
6. daw. «produkty, towary, przedmioty użytkowe, zwykle jako środek płatniczy»

 

 

 

  1. pl
  2. ru
  3. en

Człowiek i Natura XXI

Kim, czym jesteśmy? Fakty i mity 1950-2024

Autobiograficzne refleksje o dobrostanie, uważności i sprawczości jednostki

- o bezpieczeństwie, trwałym rozwoju i jakości życia na naszej planecie

Lin

KONTAKT

mail@kazimierz-sikorski-poland.com

The foundations of security, sustainable development and quality of life is knowledge, partnership and cooperation.

Fundament bezpieczeństwa, trwałego rozwoju i jakości życia to wiedza, partnerstwo i współdziałanie.

 Фундамент безопасности, устойчивого развития и качества жизни - это знания, партнерство и сотрудничество.

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave