CZINATXXI HUNANATXXI ЧИПРИXXI

Cel:

Poszerzanie wiedzy ludzi w dziedzinie ekologii człowieka w części dotyczącej bezpieczeństwa i rozwoju jednostki, w szczególnosci o wpływie zmian środowiska przyrodniczego i cywilizacyjnego na organizm człowieka oraz o ptencjalnych długoterminowych konsekwencjach dalszego rozwoju cywilizacyjnego dla środowiska przyrodniczego.

Świadectwa (zdjęcia, opisy zdarzeń), refleksje i inne treści publikowane na tej stronie mają pobudzać potrzebę:
- poznawania piękna i praw przyrody;
- poznawania człowieka: swojego organizmu, rodziny,  społeczności lokalnej, narodowej i międzynarodowych, 
cywilizacji;
- przemyśleń o dobrostanie  swoim, innych ludzi oraz środowiska przyrodniczego, odpowiedzialności za to co się dzieje z nami i wokół nas, o przyrodniczych oraz cywilizacyjnych wyzwaniach, szansach i zagrożeniach bezpieczeństwa w XXI wieku;
- nieustającego uczenia się: pogłębiania swojej wiedzy, weryfikowania wiarygodności tego co słyszymy i widzimy, rozróżniania mitów od faktów dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju człowieka.

 

O projekcie.

O autorze:

     Jest szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem oraz ogrodnikiem-amatorem... Urodził się w roku 1951. Ma za sobą 40 lat służby w wojskowym mundurze plus 6 w garniturze, w ciekawych czasach przełomu wieków XX/XXI:  od szeregowego podchorążego do generała brygady, dr. nauk wojskowych, członka prezydium Komitetu Prognoz PAN; od Czaplinka po Kair, Brasilię, Honolulu, Anchorage, Władywostok, Pekin i Deli; doświadczyłem realiów podróżnictwa, żeglarstwa, ratownictwa wodnego, wojskowości,  dyplomacji, działalności akademickiej oraz naukowo-badawczej. Więcej w zakładce Moje życie.

 


      Projekt „Natura i człowiek XXI” zakłada wykorzystanie konwencji osobistej strony internetowej do popularyzowania problematyki ekologii człowieka w części dotyczącej bezpieczeństwa i rozwoju jednostki w XXI wieku poprzez publikowanie faktograficznych materiałów pobudzających zainteresowanie stanem środowiska przyrodniczego i cywilizacyjnego: zdjęć, grafiki,  cytatów, informacji o terminologii i opracowaniach dostępnych w przestrzeni publicznej.


    Forma i treści prezentowanych materiałów mają sprzyjać  kształtowaniu pozytywnego klimatu w relacjach społecznych, ułatwiającego komunikację interpersonalną oraz  transformacje kulturowe; odniesienia do doświadczeń życiowych - potwierdzać wiarygodność przekazu. Projekt jest rozwijany w miarę postępu przeglądu źródeł faktograficznych, dokumentacji biograficznej autora i jego rodziny oraz wkładu osób odwiedzających tę stronę. Sugestie doskonalenia jej formy, zdjęcia i krótkie komunikaty tekstowe ilustrujące piękno przyrody oraz relacje z człowiekiem, zwłaszcza te weryfikujące wiarygodność prezentowanych materiałów są mile widziane pod adresem mail@kazimierz-sikorski-poland.com. 

Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości. Bez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania ponad samego siebie człowiek zapada z powrotem w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć. (Roman Ingarden) 

Lin

Poznawanie natury sprzyja dobrostanowi i bezpieczeństwu człowieka. 

  1. pl
  2. ru
  3. en

Człowiek i Natura XXI

Fakty i mity 1950-2022 - kim, czym jesteśmy?

Autobiograficzne refleksje o dobrostanie, uważności i sprawczości jednostki

- o bezpieczeństwie i rozwoju oraz ekologii człowieka.

     Tytułowe słowa CZŁOWIEK i NATURA mają wiele znaczeń. Na tym tle dochodzi do nieporozumień, sporów i debat akademickich, a nawet rozbieżności prawa narodowego i  międzynarodowego co stwarza mniej, bardziej lub całkiem  nieuświadomione  ryzyko i zagrożenia. 
      Warto wiedzieć jak te i inne słowa mogą rozumieć ludzie różnych narodowości i kultur, a nawet rodacy w różnych czasach, sytuacjach, obszarach przedmiotowych...     
     Bezkrytyczne odbieranie przekazu na podstawie własnego zasobu słów i sposobu ich rozumienia,    bez znajomości kodu kulturowego autora oraz realiów czasu i miejsca publikacji może prowadzić do  błędnej interpretacji treści/ intencji/ przesłania i negatywnych skutków,  zwłaszcza w przypadku dosłownego "automatycznego"  tłumaczenia publikacji obcojęzycznych. Gwałtownie wzrastająca dostępność  oraz powszechne wykorzystywanie Internetu i środków masowego przekazu w komunikacji społecznej potęgują zagrożenia informacyjne.
     Skalę problemu oraz wieloznaczność słów ilustrują materiały prezentowane w kolejnych  zakładkach.

   

 Wykorzystywanie Internetu oraz środków masowego przekazu w komunikacji społecznej stwarza unikalne szanse, w tym wcześniej niedostępne możliwości zdobywania wiedzy o naturze oraz o środowisku cywilizacyjnym człowieka Umożliwia zapoznawanie się z dorobkiem kulturowym minionych epok, poznawanie odległych miejsc na ziemi i w przestrzeni kosmicznej,  zgłębianie tajemnic natury, własnej i innych kultur, sprzyja transformacjom społecznym na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz dobrostanu ludzi. 

     Zestawienia wybranych materiałów związanych z problematyką podejmowaną w poszczególnych zakładkach jest publikowane w zakładce pod umownym tytułem PUBLIKACJE.

    Dostępność do szerszego kręgu odbiorców mają zapewnić angielska i rosyjska wersje językowe: HUMANATXXI - Human and Nature XXI, ЧЕЛИПРИХХІ -  Человек u  Природа ХХІ.


 

Knowledge and cooperation are the foundations of sustainable development, quality of life, and human security.

Wiedza i współdziałanie są fundamentami trwałego rozwoju, jakości życia oraz bezpieczeństwa człowieka.

Знания и сотрудничество являются основой устойчивого развития, качества жизни и безопасности человека. 

Lin

KONTAKT

mail@kazimierz-sikorski-poland.com

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave