CZINATXXI HUNANATXXI ЧИПРИXXI

Realia trzeciej dekady XXI wieku świadczą o kryzysie cywilizacyjnym, destabilizacji ekosystemów Ziemi, lecz również o szansach poprawy stanu rzeczy. 

Warunkiem koniecznym bezpieczeństwa i dobrostanu człowieka jest homeostaza ekosystemów Ziemi.

Realia trzeciej dekady XXI wieku świadczą o kryzysie cywilizacyjnym, destabilizacji ekosystemów Ziemi, lecz również o szansach poprawy stanu rzeczy. 

Człowiek znajduje się na granicy dwu dziedzin bytu:
Przyrody i specyficznie ludzkiego świata,
i nie może bez niego istnieć,
lecz ten świat nie wystarcza dla jego istnienia,
i nie jest zdolny mu go zapewnić.

(Roman Ingarden, 2017)

Warunkiem koniecznym bezpieczeństwa i dobrostanu człowieka jest homeostaza ekosystemów Ziemi.

 

Interaktywny spektakl życia na pograniczu światów przyrody, "specyficznie ludzkiego" i cyberprzestrzeni. 

9.000.000.000 + aktorów, scenariusz modyfikowany w czasie rzeczywistym - gra strategiczna "Bój o homeostazę ekosystemów Ziemi"

 (sprawczość jednostki, splot rozwoju i bezpieczeństwa, ewolucja cech i funkcji państwa, ekologia człowieka)

 

 Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem  do oczyszczenia umysłu.

 (Amit Ray, 2019) 

Człowiek znajduje się na granicy dwu dziedzin bytu:
Przyrody i specyficznie ludzkiego świata,
i nie może bez niego istnieć,
lecz ten świat nie wystarcza dla jego istnienia,
i nie jest zdolny mu go zapewnić.

(Roman Ingarden, 2017) 

Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości. Bez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania ponad samego siebie człowiek zapada z powrotem w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć. 

(Roman Ingarden, 2017) 

CYTATY

  1. pl
  2. ru
  3. en

Człowiek i Natura XXI

Fakty i mity 1950-2022 - kim, czym jesteśmy?

Autobiograficzne refleksje o dobrostanie, uważności i sprawczości jednostki

- o bezpieczeństwie i rozwoju oraz ekologii człowieka.

Knowledge and cooperation are the foundations of sustainable development, quality of life, and human security.

Wiedza i współdziałanie są fundamentami trwałego rozwoju, jakości życia oraz bezpieczeństwa człowieka.

Знания и сотрудничество являются основой устойчивого развития, качества жизни и безопасности человека. 

Lin

KONTAKT

mail@kazimierz-sikorski-poland.com

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave