CZINATXXI HUNANATXXI ЧИПРИXXI

Ludzie nam współcześni coraz częściej coraz częściej odrzucają rozbuchaną konsumpcję 
 mającą miejsce za cenę rozpadu więzi społecznych i zrujnowania planety.

Michel Camdessus, 2019)

Realia trzeciej dekady XXI wieku świadczą o kryzysie cywilizacyjnym, destabilizacji ekosystemów Ziemi, lecz również o szansach poprawy stanu rzeczy. 

Warunkiem koniecznym bezpieczeństwa i dobrostanu człowieka jest homeostaza ekosystemów Ziemi.

Realia trzeciej dekady XXI wieku świadczą o kryzysie cywilizacyjnym, destabilizacji ekosystemów Ziemi, lecz również o szansach poprawy stanu rzeczy. 

Człowiek znajduje się na granicy dwu dziedzin bytu:
Przyrody i specyficznie ludzkiego świata,
i nie może bez niego istnieć,
lecz ten świat nie wystarcza dla jego istnienia,
i nie jest zdolny mu go zapewnić.

(Roman Ingarden, 2017)

Warunkiem koniecznym bezpieczeństwa i dobrostanu człowieka jest homeostaza ekosystemów Ziemi.

 

Interaktywny spektakl życia na pograniczu światów przyrody, "specyficznie ludzkiego" i cyberprzestrzeni. 

9.000.000.000 + aktorów, scenariusz modyfikowany w czasie rzeczywistym - gra strategiczna "Bój o homeostazę ekosystemów Ziemi"

 (sprawczość jednostki, splot rozwoju i bezpieczeństwa, ewolucja cech i funkcji państwa, ekologia człowieka)

 

 Patrzenie na piękno przyrody jest pierwszym krokiem  do oczyszczenia umysłu.

 (Amit Ray, 2019) 

Człowiek znajduje się na granicy dwu dziedzin bytu:
Przyrody i specyficznie ludzkiego świata,
i nie może bez niego istnieć,
lecz ten świat nie wystarcza dla jego istnienia,
i nie jest zdolny mu go zapewnić.

(Roman Ingarden, 2017) 

Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako twórcy wartości. Bez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania ponad samego siebie człowiek zapada z powrotem w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć. 

(Roman Ingarden, 2017) 

CYTATY

  1. pl
  2. ru
  3. en

Człowiek i Natura XXI

Kim, czym jesteśmy? Fakty i mity 1950-2024

Autobiograficzne refleksje o dobrostanie, uważności i sprawczości jednostki

- o bezpieczeństwie, trwałym rozwoju i jakości życia na naszej planecie

Lin

KONTAKT

mail@kazimierz-sikorski-poland.com

The foundations of security, sustainable development and quality of life is knowledge, partnership and cooperation.

Fundament bezpieczeństwa, trwałego rozwoju i jakości życia to wiedza, partnerstwo i współdziałanie.

 Фундамент безопасности, устойчивого развития и качества жизни - это знания, партнерство и сотрудничество.

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave